Jednokrilna vrata UNIFORM El260 i El2120, ili dvokrilna vrata ENDOOR,

imaju svojstvo odupiranja prijenosu požara prolaskom plamena

ili vrućih plinova na požarom neizloženu stranu i ograničen prijenos topline

s izložene na neizloženu stranu, tako da ne dođe do zapaljenja požaru neizloženih površina,

niti materijala u blizini tih neizloženih površina i da zaštiti ljude u njihovoj blizini.

KONSTRUKCIJA VRATA

Ukupna debljina krila vrata 60mm

 

 Vanjski sloj je izrađen od duplog lima debljine 0,8mm

 

 Unutrašnji sloj je izrađen od gustog nezapaljivog materijala

 

 Izolacija krila vrata- ploče kamene vune

 

Unutrašnje pojačanje za bravu u pocinčanom čeliku

 

 Utor za sigurnosni klin od crnog poliamida
 Brava standard

 

Kutija brave i ručka od pocinčanog čelika i crnog poliamida

 

 Boja na vodenoj eko osnovi

 

 Duple spojnice na krilu

 

28mm ekspandirajuća vrpca na bazi grafita u utoru dovratnika

 

 Metalna pločica sa serijskim brojem

 

 Masa vratnog krila 35kg/m2

DOSTUPNE MJERE