PLASTIFIKACIJA I FARBANJE METALA

Elektrostatsko plastificiranje ili oslojavanje praškastim lakom je najsuvremenija zaštita svih vrsta metala. Smatra se ekološkim i za okoliš najprihvatljivijim metodama oplemenjivanja metala. Navedeni procesi zaštite bez otapala i teških metala pružaju široku paletu mogućnosti.

OBRADIVI METALI

čelik

cink, aluminij

inox

Antikorozivna i dekorna zaštita na bazi epoksida, epoksi poliestera i poliuretanske vezivice
"

po RAL-u i NCS-u

"

po strukturi (glatka, fina i gruba)

"

metalika i specijalni efekti

POSTUPAK OBRADE:
-Pregled

 

-Priprema površine – mehanička ili tunelska predobrada – 8 faza

 

-Kontrola

 

-Sušenje 60 – 100 ° C

 

-Kontrola

 

-Nanošenje praha (robotizirano – automatsko ili ručno)

 

-Kontrola

 

-Pečenje – polimerizacija 160-200 ° C

 

-Kontrola

 

-Pakiranje i utovar

metalno pokućstvo i galanterija

 

     dijelovi za automobile, motocikle i dr.

 

     ind. medicine i elektronike

PODRUČJE PRIMJENE
+

aparati za kućanstvo

 

 klima

 

 stolarija i fasade

Zahtjevnije obrade vršimo u suradnji sa proizvođačima TIGER, JOTUN, AkzoNobel, IGP, DuPont…